AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG
Honings instituut Hondenopvoeding

Deze wetgeving gaat over jouw persoonsgegevens en wat wij ermee doen.

Wij willen graag je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens als je cursist bent, ingeschreven wilt worden als cursist, vrijwilliger bent of wilt worden.

Wij zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 14126901, Onze leslocatie bevindt zich aan de Bart van Slobbestraat 10 a te Eygelshoven. Wij zijn te bereiken via het emailadres honingshondenopvoeding@gmail.com en via ons telefoonnummer 06 55 75 09 43. Via onze website www.honingshondenopvoeding.nl kun je het contact formulier invullen.

 

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en die van anderen. Om jouw privacy en die van het gezin te waarborgen gaan wij daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens zijn nodig om onder andere een juiste administratie te kunnen voeren.

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Ook zullen wij gegevens verwijderen zodra deze niet meer volgens wetgeving noodzakelijk zijn aan te houden.

Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: honingshondenopvoeding@gmail.com

Wij stellen het op prijs als je ook de overige informatie van ons leest zoals de algemene voorwaarden en ons welkoms formulier. 

Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Je bent zelf verantwoordelijk verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien gegevens wijzigen, dan geef je deze wijzigingen aan ons door zodra deze bij jou bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. De plicht voor de aanlevering van de juiste gegevens ligt geheel bij de cursist en/ of zijn gezin.

Wij maken graag foto’s en films van onze activiteiten om op onze website en social media te plaatsen en voor onze instructeursopleiding. Wij vragen hier toestemming voor. Wij zullen ons inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De foto’s en filmgegevens worden bewaard met gebruik van daarvoor gangbare opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.