Algemene Voorwaarden

Alle tussen Honings Instituut Hondenopvoeding en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Deelname; 

1. Deelname aan cursussen en/of activiteiten staat vrij voor iedereen. Bij Honings Instituut Hondenopvoeding ligt de bevoegdheid om cursisten te weigeren.
2. Bij annulering tenminste 48 uur voor de start van de cursus worden 50% kosten in rekening gebracht. 3. Bij annulering binnen 48 uur voor de eerste les, zijn wij genoodzaakt u 100% van de cursuskosten in rekening te brengen. 4. Aangezien wij werken met dieren en mensen geven wij geen garantie op een goed resultaat. Het resultaat is vooral afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten bate van de cursus.
5. Honings Instituut Hondenopvoeding behoudt zich het recht om de lessen naar een ander tijdstip te verplaatsen.
6. Als u besluit een cursus te volgen vragen wij 50 euro aanbetaling, contant of via overschrijving. Voor de eerste les dient het hele lesgeld  betaald te zijn. Bij privelessen of gedragstherapie dient het lesgeld 24 uur van te voren op onze rekening te staan. Er is onder geen enkele voorwaarde restitutie mogelijk.
7. Bij niet tijdige betaling kunt u helaas niet aan de cursus deelnemen.
8. Uw hond heeft alle vaccinaties gehad die gezien zijn leeftijd noodzakelijk zijn. Puppy’s vanaf 12 weken de cocktail-enting.
9. Het gebruik van een deugdelijke leren riem ( 1 a 1.5 ) meter en leren halsband is verplicht. Flexlijnen of prikbanden zijn niet toegestaan.. 10. Indien een cursist zijn hond slaat wordt hij per direct van verdere deelname aan de cursus uitgesloten, restitutie lesgeld is niet mogelijk.
11. Bij extreem slechte weersomstandigheden gaan de lessen niet door, op onze website en facebook staat dit altijd vermeld.

Artikel 2. Aansprakelijkheid;

1. De cursist dient in het bezit van een geldige W.A verzekering te zijn.
2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, zijn of haar hond, meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en)aan personen, honden, of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan de hondenschool, haar medewerkers, en de locatie waar de cursus plaatsvindt.
3. Honings Instituut Hondenopvoeding is niet aansprakelijk voor welke schade/ letsel/ diefstal aan u, uw eigendommen, uw hond opgedaan voor, tijdens of na de lessen. Hieronder vallen ook alle andere activiteiten georganiseerd door Honings Instituut Hondenopvoeding.
4. De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de medewerkers van de hondenschool van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de cursist.

Artikel 3 :Reglement van orde;

1. Alle cursisten dienen tijdig voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Indien een andere les gegeven wordt dient u voor de poort te wachten.
2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden aangelijnd te zijn. 3. Alleen honden die les hebben mogen onder toezicht van de geleider het terrein betreden. In overleg met de medewerkers van Honings Instituut Hondenopvoeding kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
4. Indien de hond zich ontlast op het terrein, ruimt de cursist dit meteen op. Dit geldt ook voren op straat.
5. De cursisten houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven. Indien er een meningsverschil ontstaat, kan er een afspraak gemaakt worden om hierover te praten.

Artikel 4. Speeltuin voor honden;

1. Het betreden van personen en of hond(en) is geheel voor eigen risico.
2. Laat uw hond niet zonder toestemming, toezicht en instructie van de instructeurs op de toestellen.
3. Onze speeltuin is niet geschikt voor kinderen. Ouders en/of bezoekers dienen ervoor te zorgen dat kinderen de toestellen niet betreden.

Artikel 5. Overig;

1. Bij het missen van twee praktijklessen kunnen wij helaas geen certificaat uitreiken.
2. Tijdens de lessen kunnen er foto’s of video opnames gemaakt worden. De opnames zijn eigendom van Honings Instituut Hondenopvoeding. Honings Instituut Hondenopvoeding kan dit materiaal voor verschillende doeleinden vrij gebruiken. De cursist gaat hiermee akkoord.
3. Gebruik van alcohol/drugs voor of tijdens de lessen is ten strengste verboden. De cursist kan van verdere deelname van de cursus worden uitgesloten.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op folders of andere publicaties binden de hondenschool niet.
5. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
6. Honings Instituut Hondenopvoeding behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.

Terug naar home.