De geschiedenis van wolf naar huishond.

Domesticatie van honden is niets anders als selectief fokken, selectief fokken volgens de wil van de mens. De domesticatie zal ongeveer veertien duizend jaar geleden begonnen zijn en is toevallig gegaan van daaruit werd de hond onze vriend en huisdier.

Bij de eerste wolven speelde de natuurlijke selectie nog een grote rol. Hoogst waarschijnlijk is de stamvader van onze huishond de Indische wolf, canis pallipes. Dit is een vrij kleine wolf.
Het is aan te nemen dat deze wolf het vertrouwen van de mensen gewonnen heeft en zich zo aangesloten heeft bij de mens. De mensen namen puppy`s van de wolven.
Helemaal aan het begin veranderde de Indische wolf die geelkleurig was met een zwarte en grijze tekening. Hieruit kan heel goed de dingo ontstaan zijn.
Door inteelt ontstonden na enkele generaties veranderingen, dit heeft zich waarschijnlijk vele keren herhaalt. Inteelt was toen geen probleem omdat de zwakkere dieren het niet overleefden. Er kwamen bijvoorbeeld witte en zwarte puppy`s, puppy`s met hangoren en kortere staarten Onbewust hebben de mensen vroeger twee rustige dieren gepakt de genetisch geƫigende vaak een andere kleur die zich zelfs onder stress hebben kunnen voortplanten. Over de Beringstraat kwam de hond naar Oost Siberiƫ en zo naar Amerika. 
De evolutie ging verder bij mens en hond samen.
De hond is een van de oudste huisdieren van de wereld. Onze hele culturele ontwikkeling verliep samen met de hond als gezelschap. Door de domesticatie van honden hebben wij bepaalde kenmerken erin gefokt.
Uit de grote brede honden werden waakhonden, de slankere jachthonden.
Door mutatie ontstonden onze huishonden dit betekent dat als b.v. de hond een langere vacht heeft als de wolf dat het gen dat verantwoordelijk is voor de lengte van de vacht verandert is. Als de hond groter of kleiner is als de wolf zijn de genen verandert die daar verantwoordelijk voor zijn. 
Honden zijn dus nog steeds wolven alleen grote, vorm, haarstructuur en sommige gedragselementen zijn veranderd. Ook de herseninhoud is veranderd.

Het is reeds bewezen dat onze huishond afstamt van de wolf. Door de wolf, en verwilderde honden te bestuderen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving is het mogelijk heel veel over de gedragselementen van honden te leren. Bij rashonden kan men het gedrag niet onderzoeken, omdat bij rashonden het gedrag maar gedeeltelijk kan worden geanalyseerd. Dit gedragsonderzoek wordt o.a.gedaan bij de Geselschaft fur Haustierforschung in Duitsland.

Volgens Konrad Lorenz, de grondlegger van het gedragsonderzoek beschikt alleen een wild dier nog over het onveranderd gedragspatroon dat zijn soort eigen is. Het huisdier echter heeft op de lange weg van zijn vorming, waarbij veel onbekende factoren in het spel zijn geweest, ondoorgrondelijk en soms zeer gecompliceerd veranderingen ondergaan, zodat het niet meer mogelijk is een fundamentele vorm terug te vinden. Dat laatste zal ons pas lukken, als we het gedrag kennen van de oorspronkelijke niet vervormde oerhonden en als we bovendien kunnen vaststellen hoe en waardoor het proces dat we domesticatie noemen het oorspronkelijke gedrag zo heeft kunnen veranderen.
Hoe meer we daarover weten en in de toekomst nog te weten komen, hoe beter we onze huidige zo verschillend geaarde honden zullen begrijpen.

Er zijn verschillende soorten wolven. De noordelijke wolven zijn groter dan de zuidelijke wolven.
Een wolvenroedel is altijd samen ze slapen, eten, spelen samen,jagen en wenden samen gevaar af. Ook een teef kan de alfa zijn alfa betekent de ranghoogste.
Wolven communiceren heel veel door oogcontact en lichaamstaal.
De mimiek van de wolf is erg uitgebreid ze hebben ongeveer 60 verschillende uitdrukking.
De wolf kan heel goed horen zien en ruiken snel reageren. Wolven gaan samen op de loer liggen en drijven de prooi daar waar ze hem hebben willen.
Er zijn verschillende soorten wolven die zich aangepast hebben aan hun leefomgeving
Wolvenpups spelen net als onze honden heel veel. Bij conflictsituaties, loopse teven, honger of dorst, wordt er niet gespeelt.

.